Emigreren naar Bonaire

Als u van plan bent zich voor langere tijd op Bonaire te vestigen, langer dan 6 maanden, dan zult u zich moeten uitschrijven in Nederland en inschrijven op Bonaire. De BES (Bonaire, St. Eustatius en Saba) eilanden worden op 10-10-2010 een speciale gemeente van Nederland maar ondanks dit kunt u zich als Nederlander niet zomaar vestigen op Bonaire, Saba of St. Eustatius. Bonaire heeft als eerste eiland van de Nederlandse Antillen een vereenvoudigd systeem ingevoerd voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning.

Als Europese Nederlander heeft u geen werkvergunning nodig. Voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning dient u wel aan te tonen dat u in uw dagelijkse onderhoud kunt voorzien. U wordt verzocht een arbeidscontract, de directievergunning van een eigen onderneming of een studieovereenkomst te overleggen. Of, als u niet werkt of studeert, een bewijs van geldelijke middelen (minimaal NAF 72.000,-). Krijgt u pensioen dan is het voldoende hiervan een bewijs te overleggen, dit moet minimaal Naf 1500,- per maand zijn. Voor de aanvraag van een verblijfsvergunning dient u over minimaal de volgende documenten te beschikken:

  • Kopie geldig paspoort van elk gezinslid
  • Kopie geboorte uitreksel van elk gezinslid, niet ouder dan 6 maanden(af te halen in uw geboorteplaats)
  • Bewijs burgerlijke staat (getrouwd of niet)kopie huwlijksakte(niet ouder dan 6 maanden)
  • Bewijs van goed gedrag van elk gezinslid boven de 18 jaar, niet ouder dan 3 maanden
  • Voor kinderen een schoolverklaring van het huidige schooljaar
  • De leges worden aan het loket betaald.
  • Bij goedkeuring van uw aanvraag ontvangt u een oproepbrief

Tijd voor de ziektekosten verzekering, via de Sociale Verzekeringsbank Bonaire (SVB) of een particuliere ziektekosten verzekeringsmaatschappij.

Met pensioen op Bonaire

Bonaire kent een aangenaam belastingklimaat. Bonaire heeft voor de gepensioneerden een speciale fiscale regeling, ook wel bekend als de Pensionado Regeling. Deze regeling is bedoeld om het voor gepensioneerde Nederlanders aantrekkelijk te maken zich op Bonaire te vestigen hetgeen eveneens voordelen biedt aan de lokale economie. Voor ingezetenen kent Bonaire een progressief inkomstenbelastingstelsel met een maximaal tarief van 49,4% (vanaf een netto-inkomen van ANG 101.000,-) Bonaire heeft geen vermogensbelasting
Pensionado regeling

Eind jaren tachtig is er een speciale gunstige fiscale regeling opgezet voor nieuwe gepensioneerde immigranten. Deze regeling is bekend geworden onder de naam ‘pensionadoregeling’.
In de loop der jaren is de oorspronkelijke pensionadoregeling – mede onder druk van Nederland – aangepast maar hierdoor geniet de pensionado nu wel van de voordelen van de verdragsbescherming met Nederland omschreven in de z.g.n. BRK – Belasting Regeling Koninkrijk, waardoor Nederland geen rechten meer heeft op (bij)heffingen. Wanneer per oktober 2010 Bonaire deel wordt van de BES eilanden zal in 2011 de nieuwe wetgeving BES gaan gelden. Hierin komt deze regeling zeer waarschijnlijk te vervallen.

Werken

Er zijn geen vereisten voor wat betreft de vorm van een arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk worden aangegaan. De overeenkomst kan worden aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. De duur van de proeftijd moet wel schriftelijk worden geregeld en mag niet langer zijn dan twee maanden. Tijdens de proeftijd hebben zowel de werkgever als de werknemer het recht de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
Minimum lonen

Een werknemer heeft recht op een loon dat – ten minste– gebaseerd is op het wettelijk vastgestelde minimum loontarief. Per 1 november 2008 is dit USD 4,00 per uur voor werknemers van 21 jaar en ouder.
Werktijden en vakantie

Voor werknemers die binnen normale kantooruren werken bedraagt de maximum werktijd, berekend over een periode van vier weken, veertig uur per week. Een werknemer die langer dan 6 uur per dag werkt heeft recht op tenminste een half uur pauze na 5 werkuren. Iedere werknemer heeft recht op een aantal vakantiedagen per jaar gelijk aan ten minste drie keer het overeengekomen aantal werkdagen per week. Een werknemer die zes dagen per week werkt recht heeft op ten minste vijftien vakantiedagen per jaar.

Huisdieren

U kunt uw huisdier meenemen naar de Nederlandse Antillen. Deze moeten echter ingeënt zijn tegen rabiës (vanaf 12 weken) en een geldige gezondheidsverklaring hebben van een dierenarts. De vaccinatie moet uiterlijk 1 maand vóór vertrek plaatsvinden (geldigheidsduur van 1 jaar). De gezondheidsverklaring mag niet ouder zijn dan 1 week voor vertrek. KLM heeft voor de Antillen een speciale regeling voor huisdieren, 75 Euro per dier. Per persoon mag je in het vliegtuig een hond/kat meenemen die incl. de tas waar hij in zit niet zwaarder als 4 kg is. Is de hond/kat zwaarder gaat hij mee als bagage, ongeacht het gewicht, voor 75 Euro,(dit staat niet op de site van KLM Cargo.

Meldt uw huisdier niet aan als vracht via de aanbevolen vrachtagenten want u betaald dan al snel 200 euro per dier en uiteindelijk zitten de bagage hond en de vracht hond naast elkaar en de ene hond kost 75 Euro en de andere minstens 200 Euro), bij het boeken van je tickets moet je gelijk aangeven dat je huisdieren meeneemt, maar als bagage ,deze service dient op het moment van boeken te worden aangevraagd en dient vóór vertrek te worden bevestigd.

Per persoon mag je maximaal 3 honden of katten meenemen. Als je je kennels op Schiphol koopt ga je op de dag van vertrek ga je eerst naar: Schiphol Dienstverlening (Baggage Storage), Kelderplein. Neem de lift of trappen tussen Hal 1 en Hal 2 naar de kelder.Openingstijden: dagelijks 07:00 – 22.45 uur Hier kun je de benodigde kennel kopen, zie ook voor meer info hierover, www.baggage.nl, klik op Airportservices, dan op Kennels. Je hoeft de kennel daar niet te kopen, maar dan loop je het risico dat je eigen kennel misschien niet aan de eisen voldoet (minimaal ijzeren deur in de kennel), en zo extreem duur zijn de kennels ook niet. Van hier uit ga je met de hond/kennel normaal inchecken, honden worden dan bij de incheck balie opgehaald, en worden van daaruit aan boord gebracht.

U kunt ook een dier adopteren uit het dierenasiel op Bonaire:

Foundation Animal Shelter Bonaire
Kaminda Lagoen 26
Telephone 599 717 4989
Dierenasiel Bonaire

Huisdieren op Regatta Residence

Helaas moeten wij u mededelen dat het niet is toegestaan om honden en katten op het woonresort te houden. Dit algemene beleid is vastgesteld door de vereniging van huiseigenaren van het resort. De rede is om de rust van de bewoners te kunnen garanderen. Wij hopen op uw begrip.